Vesna Cukrov in njen pogled na gospodarsko in konkurenčno pravo

Sodna izvedenka in odvetnica Vesna Cukrov meni, da s pretiranim dojemanjem konkurenčnega prava in omejevanjem konkurence znotraj EU najbolj škodimo Evropi. Na vprašanje, kako ocenjuje področje gospodarskega in konkurenčnega prava, je odgovorila, da verjeti v prosto konkurenco pomeni, da potrošniku pustimo, da prek nakupov opravi delo trga ter na tak način poskrbi za najbolj kakovostno blago, ki bo tudi po najnižji ceni.

Vesna Cukrov je izjemno uspešna odvetnica, ki je v preteklosti zasedala mesto predsednice državne revizijske komisije. Opravlja tudi delo sodne izvedenke. Ima ogromno izkušenj iz pravosodja. Zasedala je že veliko vodstvenih položajev. V enem od intervjujev je spregovorila o gospodarskem in konkurenčnem pravu. Kot je menila, je prosta konkurenca nekakšno izhodišče današnje civilizacije oziroma osnova kapitalizma. Na njem se je gradil tudi napredek Slovenije in Evrope – zlasti na njenem vzhodu, do česar je prišlo po tem, ko je padla železna zavesa.

Konkurenčno pravo ima za osnovni cilj potrošnikovo varstvo. Vendar pa se je od tega cilja v praksi zgodil večji preobrat. Z ustavo je na načelni ravni zagotovljeno načelo svobodnega gospodarstva in trga, vendar se je s številnimi nepotrebnimi pravili konkurenčnega prava, ki nam jih je vsilila EU, pojavil moment, ki je popolnoma spremenil in v popolnosti izkrivil možnost oblikovanja proste konkurence, je v intervjuju povedala odvetnica Vesna Cukrov.

Konkurenčno in še posebej pravo EU izhaja iz postavke nemočnega potrošnika, kateremu vsiljujemo nedovoljene prakse, ki jih imajo velike korporacije. Slednje lahko delujejo ločeno od drugih igralcev na trgu. Kako uspešno je podjetje se v kapitalističnem svetu meri z njegovo inovativnostjo, dostopnostjo surovin vsem in ob upoštevanju enakih pogojev, pa tudi z dejstvom, da ne obstajajo državna dovoljenja, s katerimi bi bilo omejeno število akterjev v določeni dejavnosti. Vesna Cukrov je torej mnenja, da izhodišče, ki ga ima konkurenčno pravo in ki se navezuje na podjetja, ki imajo prevladujoč položaj, napačno. Še več, na dolgi rok ima škodljiv učinek na podjetja in še posebej na potrošnike, delovna mesta ter gospodarstvo kot celoto.…