Zagotovo veste, da je klicni center za nekatera podjetja sodobnega časa izjemno pomemben, zato se mora ves čas truditi in biti čim bolj uspešen. Dobro je, da se operaterji, ki delujejo v klicnem centru, ves čas izobražujejo. Na splošno v povezavi s tem ločimo dve skupini izobraževanj. To sta tekoče in izpopolnjevalno izobraževanje.

Glavni namen tekočega izobraževanja je čim bolj okrepiti obstoječe veščine ter znanje operaterjev. Takšna oblika izobraževanja je povezana z njihovim vsakdanjim delom, ki jim ga klicni center narekuje.

Kakšen je ključni namen izpopolnjevalnega izobraževanja

Omenili smo, da klicni center od operaterjev poleg tekočega izobraževanja zahteva tudi izpopolnjevalnega. Njegov namen je predvsem pridobiti nove veščine ter znanja. Slednje je povezano s ponudbo novih izdelkov oziroma storitev.

Omenjeni izobraževanji, ki jih narekuje uspešen klicni center, pa se med seboj razlikujeta po času trajanja pa tudi po metodah učenja. Izpopolnjevalno izobraževanje praviloma poteka na posebej organiziranih delavnicah oziroma predavanjih. Na sploh pa klicni center na leto nameni v povprečju od 26 do 50 ur dodatnega izobraževanja za operaterje.

Kaj vse še lahko vpliva na uspešnost klicnega centra

Zagotovo je klicni center veliko bolj uspešen, če se njegovi operaterji čim več izobražujejo. Omenili smo dve vrsti izobraževanj. Poleg tega pa za večjo uspešnost centra obstajajo še druga merila oziroma dejavniki.

Merila za uspešnost so lahko zunanja ali notranja. Pri zunanjih merilih se na primer klicni center osredotoča tudi na samo zadovoljstvo strank. To pa je odvisno od številnih dejavnikov, tudi od same odzivnosti, vtisa in glasnosti operaterja.

Najpomembneje je, da stranka operaterja ne čaka

Za kakovosten klicni center je značilno, da stranka na vrsto pride zelo hitro in da si operater v prav nobenem primeru ne sme privoščiti, da bi ga stranka čakala preveč časa. Obstajajo merila, kakšen mora biti povprečen držalni čas. Če je ta presežen, potem operater svojega dela zagotovo ni opravil dovolj učinkovito oziroma uspešno.